Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na podkategórie Preskočiť na hlavný obsah
Piatok, 09.06.2023, meniny má Stanislava
Hlavne menu Vychytané darčeky
Hlavny obsah

Diskriminácia bielych

Predchádzajúci príspevok

Zámerom tohto dokumentu nie je vyvolávať rasovú či etnickú neznášanlivosť, ale prostredníctvom faktov poukázať na skutočnú diskrimináciu „bielych“ na Slovensku väčšou časťou cigánskeho etnika. Podotýkam „cigánskeho“, pretože tak sa oslovuje toto etnikum navzájom.Nie sú to Rómovia, ako ich novodobo a umelo nazývajú politici. Nikdy to neboli kočovní Rómovia, ale vždy to boli kočovní Cigáni, nikdy nešli do neba Rómovia, ale vždy tam šli Cigáni. Nevnímam to ako diskriminačné oslovenie, ale rovnako, ako napr. oslovenie Indián, Inuita, Mormón a pod. Slovo Cigán je pre mnohých Cigánov/Rómov ponižujúce a nepriateľné, hoci pred niekoľkými rokmi ešte pojem Róm/rómsky neexistoval. V slovníku slovenského jazyka je totiž uvedený ustálený pojem Cigán - príslušník rómskeho etnika indického pôvodu hneď pred heslom cigáň, označujúcim klamára, prípadne luhára.
Dokument má poukázať na to, koľko prostriedkov vynaloží štát na „bieleho“ a koľko na „ Cigána“ počas života.
Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15 % cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do života spoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich štát a nie na strane dotovaných štátom.


Vek 0 rokov
„ cigánska rodička“

- prichádza do pôrodnice bez batoha,
(nemocnica jej prepožičia župan, pyžamo,
uterák, príbor , pohár a daruje hyg.
vložky, plienky a pod.)
- štát dotuje výbavu rodičky


- pôrodník odrodí aj bez všimného

- často odchádza domov bez dieťaťa, to
ostáva v opatere štátu( detský domov),
ktorý ho dotuje do 18 rokov povinne
a následne sa oňho štát stará ďalej
v zmysle sociálneho zabezpečenia

„biela rodička“

- prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,
s kompletnou výbavou (príbor, pohár, toaletný
papier, župan , uteráky, hyg. vložky, plienky
a pod.)
- štát nedotuje výbavu rodičky ( príbor, pohár,
toaletný papier, župan , uteráky, hyg. Vložky
a pod.)
- rodička v záujme lepšej opatery a hladšieho
pôrodu dáva pôrodníkovi všimné
- berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotuje
ho z vlastných prostriedkov do veku 24 rokov
a potom sa dieťa stará o seba samé


Vek 6 rokov

„cigánsky školáčik“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradí štát, keďže
rodičia sú sociálne slabí
- v prípade cestovania do školy mu na
prepravu prispieva štát
- rodičia poberajú od štátu sociálne dávky,
príspevok na bývanie a zdravotne sú
štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli


„ biely školáčik“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradia rodičia

- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia
rodičia
- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne

Vek 15 rokov

„ cigánsky stredoškolák“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- ak nastupuje do bezplatného školského
zariadenia , stravu mu hradí štát, keďže
rodičia sú sociálne slabí
- na ubytovanie na internáte dostáva
príspevok od štátu vo forme sociálneho
štipendia
- v prípade cestovania do školy mu na
prepravu prispieva štát
- väčšia časť končí so školou a začínajú sa
orientovať v sociálnych dávkach,
poniektorí začínajú poberať aj rodinné
prídavky
- mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajú
od štátu sociálne dávky a zdravotne sú
štandardne zaopatrení rovnako , ako bieli

„ biely stredoškolák“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradia rodičia

- ubytovanie na internáte mu hradia rodičia


- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia
rodičia
- pokračujú v štúdiu, sú nezorientovaní
v sociálnych dávkach a nepoberajú rodinné
prídavky

- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

Vek 19 rokov

„ cigánsky mladý rodič“

- poberá sociálne dávky
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- žiada o sociálny byt „ Dajte nám nové
byty !“

„ biely študent vysokej školy“

- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú školu,
- stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičia

Vek 24 rokov

„cigánsky mladý nevzdelaný rodič“

- kričí do kamery televízie „dajte nám
dobre platenú prácu !“
- platí si lacné nájomné
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- spolu s rodičmi poberá sociálne dávky,
príspevok na bývanie
- dostáva od štátu sociálny byt zdarma, štát
sa o jeho bývanie zaujíma
(95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazí
rodičov bieleho študenta a bieleho
mladého vzdelaného človeka)
- ako chovanec detského domova ( kde %
vyjadrenie pomeru cigánov k bielym je
cca 70-30 % ) dostane z prostriedkov
štátneho fondu rozvoja bývania 100 %
hodnoty nehnuteľnosti

„biely mladý vzdelaný človek“

- hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnosti
sám bez pomoci štátu
- platí si drahý podnájom
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a pod.
- hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania,
štát sa o jeho bývanie nezaujíma- z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
dostane maximálne 80 % hodnoty nehnuteľnostiVek 30 rokov

„ cigán v produktívnom veku bez produkcie pre štát“

- má sociálny byt

- platí si lacné nájomné a žiadne splátky na
byt
- poberá rodinné prídavky na deti
- spolu s rodičmi poberá príspevok na
stravu pre deti, sociálne dávky, príspevok
na bývanie až do doby poberania
dôchodku
- má 10-15 detí kvôli vyšším rodinným
prídavkom a sociálnym dávkam
( Rodičia nemôžu fyzicky, finančne a ani duchovne vychovať toľko detí, no držia sa hesla : „ ja porodím, štát vychová“. )

„ biely človek v produktívnom veku“

- kupuje si byt na hypotekárny úver so splatnosťou
30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%
- platí nie najlacnejšie nájomné a hypotekárne
splátky
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne
a pod. až do odchodu do dôchodku

- dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemôže
dovoliť, nanajvýš 1-2

Vek 62 + rokov

„cigánsky dôchodca“

- mení sa iba názov príspevku zo
sociálneho na dôchodkový


- dostáva minimálny dôchodok za cca 40
rokov poctivého a dôsledného poberania
sociálnych a iných dávok , ktorým mu štát
prispieva na život bez práce

„ biely dôchodca“

- odchádza do dôchodku s minimálnou výškou
dôchodku, pretože zamestnávateľ ho vyplácal
z minimálnej mzdy kvôli nižším odvodom štátu

- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov
poctivej práce a dotovania štátu„cigánsky nebožtík“

- miesto na cintoríne a vlastný pohreb ho
vôbec nezaujíma, veď v najhoršom ho
pochová štát na vlastné náklady

„ biely nebožtík“

- počas života si musí našetriť z biedneho dôchodku
na miesto na cintoríne a vlastný pohreb


Nechávam na každom z Vás, aby si urobil obraz, či je na Slovensku tzv. diskriminácia Cigánov alebo bielych. V mojich postrehoch nerozoberám podiel kriminality, ktorú Cigáni páchajú vzhľadom k ich počtu, ale určite by to boli zaujímavé čísla.
Zastávam názor, že slovenskí politici / formálne figúrky/ v záujme pochlebovania európskym poslancom dokážu diskriminovať bielych občanov, len aby vyšli v ústrety našim chronicky sa sťažujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili europolitikom. Európski politici sú tí , ktorí nikdy nežili vedľa cigánskej rodiny a ani netušia, čo je cigánske etnikum. Majú plné ústa diskriminácie Cigánov na Slovensku a poznajú iba na kameru sťažujúceho sa špinavého Cigána pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sa nesťažuje do kamery , dotuje tento štát, pracuje a je preňho prospešná, býva v rodičovskom byte, no od štátu neočakáva nič zadarmo, hoci prežíva iba vďaka podpore starých rodičov. Títo ľudia nás učia spolunažívaniu s cigánskymi spoluobčanmi. Nie je to trošku smiešne ?
Ako slobodne hovoriaci , triezvo zmýšľajúci a nezaslepený človek, žijúci v tomto štáte si dovolím upozorniť na ďalší problém, ktorý politici nevidia z dôvodu úmyselnej krátkozrakosti alebo obavy pred kritikou európskych vševediacich politikov. Na Slovensku klesá krivka natality ( pôrodnosti), čo môže a v budúcnosti aj bude znamenať problém. Kladiem do pléna rečnícku otázku. Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Ja osobne si myslím, že nie ( viď. počet prvákov v obci Jarovnice v roku 2007- počet prvákov vzrástol natoľko, že bola potrebná rekonštrukcia mimoškolských priestorov, drvivá väčšina sú cigánski prváčikovia). Sú si politici vedomí toho, že hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Cigánov v relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosť o 20 – 30 rokov ? Podľa môjho „obyčajného“ názoru buď sa Cigáni začnú vzdelávať a obsadia pracovné miesta lekárov, právnikov, manažérov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnú rezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Cigánov a dôchodkov pre ľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu štátu. Alebo budú bieli pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len aby bolo z čoho vyplácať sociálne dávky. Koho asi v budúcnosti štát uprednostní ?
A ešte jeden postreh, resp. návrh. Nerozmýšľa štát nad zvýšením rodinných prídavkov na deti z 540,- Sk/dieťa napr. na 2000,- Sk/dieťa, ale s prispievaním iba na 4 deti. V takom prípade by aj biela rodička s vyššou mierou zodpovednosti za budúcnosť dieťaťa pocítila reálnu finančnú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch nie nezanedbateľným kritériom pri rozhodovaní či mať, alebo nemať dieťa. Nemožno to chápať ako diskriminačný krok, pretože nikomu nebude bránené, či zakázané mať aj viac detí, iba sa o ne bude musieť postarať sám, hrubo povedané, na vlastné náklady. Myslím, že by bolo menej rodín s 10 - mi deťmi, ale zvýšil by sa počet rodín s deťmi vôbec a tiež počet detí v rodinách, t. z., že by bolo viacej rodín s troma, či štyrmi deťmi a nie iba s jedným , či dvoma a slobodné matky by sa nebáli vychovávať deti aj samé. Balík peňazí určený na rodinné prídavky by sa možno iba ináč prerozdelil a neprofitovali by z toho len mnohopočetné rodiny, ako je tomu teraz, ale rodinné prídavky by boli skutočnou pomocou aj pre rodiny s 1-4-mi deťmi. Myslím, že stojí zato sa nad tým aspoň zamyslieť.
V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Košatý strom vďaka svojim koreňom poctivo čerpá vodu a živiny z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď však strom vytvorí podmienky pre život ďalšieho cudzieho organizmu, ktorý žije na ňom a z jeho práce, tak ten organizmus tie podmienky určite využije a to nie len k vlastnému prežitiu, ale aj k ďalšiemu rozmnožovaniu. Strom však dokáže živiť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzie organizmy premnožia natoľko, že strom už nedokáže svojou prácou živiť ani jedného, celý strom odumiera a s ním aj cudzopasník, ktorý si neuvedomil, že svojim nadmerným rozmnožením zabil svojho živiteľa a tým aj sám seba. Tento prírodný jav mi pripomína jav z našej spoločnosti. Čo vy na to ?

Slobodne mysliaci a národne cítiaci občan SR

Ing. Ľubomír Frišnič .

Nie je toto trestný čin ( zneužitie maloletej)?

Ôsmačka má dvojročného syna!
09.11.2007 07:00
KROMPACHY - Porodila už v trinástich! Hoci Anička (15) chodí len do 8. ročníka, materských skúseností má na rozdávanie. Jej syn Oliver koncom týždňa oslávi už druhé narodeniny.

„Robí nám všetkým radosť. Pomaly už začína rozprávať,“ pochválila sa jedna z najmladších mamičiek na Slovensku. Rodičovská ťarcha je rozložená aj na plecia babky Albíny (33) a dedka Zoltána (32), ktorí sa o vnúča starajú počas dcérinej neprítomnosti.
„Keď treba, rada pomôže aj moja žena,“ dodal pradedo Viliam Gábor, ktorý oslávi koncom mesiaca 50-ku. Nad skorým pôrodom vnučky sa už nikto v rodine nepozastavuje. „Čo bolo, bolo, prespala sa, ale teraz sa už len tešíme,“ poznamenala prababka Albína (49).
Anička patrí medzi najmladšie rodičky na Slovensku. Podľa jej príbuzných prírastky v mladom veku sú v ich rodine bežné a nebránia sa im. „Len nech je malý zdravý, my si ho už povarujeme. Pravda, zišlo by sa viac peňazí,“ dodal starý otec Zoltán, ktorý počas našej návštevy Olivera strážil.

Sociálno právny systém na Slovensku - bohužiaľ pravdivý.

Práva cigáňov :

Cigáň ti môže vynadať do bielych kuriev. Teba sa potom nikto nezastane, pretože sa to považuje za ich prirodzený prejav. Ale nedaj bože, aby to bolo naopak. Obžalujú ťa z rasizmu.

Cigáň má právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ty. To, že do zdravotnej pokladnice pravdepodobne nikdy neprispel je fakt, ktorý je ovšem veľmi ”rasistický”, a preto to radšej nikde nehovor.

Cigáň má právo tvoju vlasť ohovárať v zahraničí a má potom právo sa vrátiť a žiadať u nás znovu podporu.

Cigáň má právo získať byt len na základe svojej farebnej odlišnosti. Vôbec nezáleží na tom, že na taký byt iní čakajú dlhý čas a musia zaň zaplatiť.

Cigáň má právo na teba zaútočiť so zbraňou v ruke bez strachu z obvinení z rasistického útoku. V prípadě tvojho útoku na cigáňa, máš smolu, že to - div sa svete - neplatí naopak. Budeš trestaný za napadnutie, ba čo viac - za rasistický útok.

Cigáň má právo zneužívať náš sociálny systém. Pokiaľ to ale už preháňa a my to už nebudeme tolerovať, má cigáň právo žalovat našu republiku v zahraničí, ktoré mu potom v jeho „isto neodškriepiteľnom“ práve vyhovie. V konečnom dôsledku mu to potom aj tak zaplatíš len ty.

Cigáň má právo (ostatní majú povinnosť) chodiť do školy a má právo rušiť tvojho potomka, čím vlastne znehodnocuje kvalitu výuky. Pokiaľ sa cigáň nič nenaučí, je to chybou výukového programu a nie jeho.

Cigáň má právo na neobmedzený počet potomkov. Ty máš povinnosť uhradiť mu jeho finančné náklady na ich tzv. ”výchovu”, a to aj v prípade, že ty sám nemáš dostatok prostriedkov na svou vlastnú rodinu.

Cigáň má právo demolovať čokoľvek, dokonca i to, čo mu nepatrí. Ty máš povinnosť uviesť všetko do pôvodného stavu, a to za tvoje peniaze. Pokusy o obranu sa nezlučujú s právami cigáňov na kľudný, slušný a dôstojný život v našej zemi.

Cigáň má právo na dôchodok v rovnakej výške, ako máš ty. To, že si Ty celý život pracoval, ťa neospravedlňuje.

Cigáň má právo na zverejnenie pozitívnych informácií o jeho etniku. V prípade pokusov o zverejnenie negatívnych informácií o cigáňoch, má právo cenzúry.

Cigáň má právo na utajenie informácií, ktoré by verejnosti prezradili skutočné náklady na ich vydržiavanie na Slovensku. Položky ”má dať - dal” z tohoto pohľadu niesú obľúbenou témou cigánskych zastupiteľov a hovorcov.

Cigáň má právo požiadať o dotácie na projekty rozvoja cigánskej kultúry a na rôzne cigánske spolky. Štát má potom povinnosť im vyhovieť aj keď sa zjavne jedná o podvod.

Cigáň má právo na svoje práva aj v prípade, že to obmezuje práva necigánskeho obyvateľstva.

Cigáň má právo poznať svoje práva.

Cigáň nemá povinnosť poznať svoje povinnosti.

TY MÁŠ PRÁVO LEN DRŽAŤ HUBU !!!

Ak s tým súhlasíš, pošli to ďalej......


Hodnoť: hodnotenie 1/4hodnotenie 2/4hodnotenie 3/4hodnotenie 4/4(3.87/4)
Kategória: Texty » Zamyslenie
Zobrazené: 25 844 x Pridal: noro.sk (22.04.2008, 16:33)

Komentáre


emotikona #thumbup tak toto je tak vystizne ale nie som rasista, na Slovensku to ale mladi ludia vidia tieto rozdiely co su tu spomenute a preto zacina pribudat nacionalnych ludi mi chceme rovnost a nie sa nechat zatlacovat stat prispevie "ciganom" prispevky a nam bielym mladym kto prispieva UVEDOMTE SA politici co robite zachvilku sa to ttu premeni na pust a kto bude na nas robit cigani ved nebudte smiesni poviem to na rovinu "ciganov k lopate" inak mame po state !!+ 11 - 0


Donco 05.05.2008, 14:41 reagovať reagovať


krásny článok ...
som rád že je viac ľudí s podobným názorom.emotikona #thumbup+ 8 - 0


slano 06.05.2008, 17:38 reagovať reagovať


suhlasim krasny clanok vystizny...ale kedy s tym nieco budeme robit? a da sa vobec nieco?? Ja by som navrhovala, aby sa europoslancom vybudovali ich dovolenkove byty nikde pri obci Javorina, alebo Dobra vola...nech tam spoznaju o com stale hovoria..+ 2 - 0


tamburinka 04.08.2009, 18:23 reagovať reagovaťTento článok by bolo potrebné poslat niekomu do parlementu....
Myslím že ludí s takým názorom je velmi vela. Som zvedavý kto bude pracovat ked tu bude o par desiatok rokov viac cigánov ako bielych.
emotikona #thumbupemotikona #thumbup+ 8 - 0


Xixo 16.05.2008, 19:26 reagovať reagovať


suhlasim a bude to potial pokial sami budeme ich podporovat a nic nebudeme proti tomu robit...+ 7 - 0


ja 08.07.2008, 17:54 reagovať reagovať


Nie so všetkým súhlasím,ale je neuveriteľné, ako autor "trafil kliniec po hlavičke". Je to výstižné, až drsne pravdivé.+ 8 - 0


skorpions 26.07.2008, 12:19 reagovať reagovať


a prave o tomto vravi pan skorpions... Stacilo len aby napisal ze biely a uz tu ides vypisovat ze diskriminuje lebo napisal ze sme biely a to znamena ze su aj ty druhy a oni niesu biely... kokos na tomto sa uz ani zasmiat neda to je do placu... kvoli takym ako ty je to a slovensku tak ako to je... Romovia uz normalne ocakavaju ze im stat bude vsetko platit a rozmaznavat ich a ziadna vdaka nic! .... a este si ich zastavajte ked na to nieje najmensie pravo pre to ako sa chovaju!!!! .... romska problematika uz tu je vela vela rokov a dokym to budu ludia v slovenskej vlade takto ako ty brat stale tak tu este tato problematika aj dlho pobudne ....+ 0 - 0


rory 17.10.2011, 20:43 reagovať reagovať


Naozaj som znechuteny z tohto clanku. Autor tu podsuva ucelove polopravdy, tak aby navodil obraz romskej komunity, ako nejakeho nepriatela. Vobec nehovorim, ze tato marginalizovana mensina nie je v problemoch, alebo, ze nema spravne navyky, ale zaraza ma, ako autor podnecuje k neznasanlivosti (rasovej, kedze majoritnu skupinu nazyva bieli, to automaticky evokuje u citatelov, ze ta druha skupina, o ktorej pise je inej farby) a navodzuje atmosferu nenavisti, na zaklade niekolkych (polo)pravdivych udajov, ktore nema ani hodnoverne podlozene.
Napr. udaj o zlozeni deti v detskych domovoch. Podla mojich (podlozenych) informacii nie je vobec pomer 70 ku 30 percent. Nechce sa mi vyjadrovat ku kazdej informacii. Ale odstavec o pravach a povinnostiach je takmer cely znoska hluposti!

s pozdravom MP.

PS: autor svoj text publikoval aj na stranke slovenskej pospolitosti (extremisticka)+ 5 - 25


Martin Paliarik 20.08.2008, 08:39 reagovať reagovať


Či ide o pravdy alebo polopravdy je diskutabilné, pokiaľ máte iný názor alebo informačné zdroje, môžete a máte právo ich spracovať a publikovať. Pokiaľ sa jedná o označenie "bieli", je to naozaj majoritná skupina v Európe a aj na Slovensku, pokiaľ sa jedná o farbu pleti. Navyše, podľa citácie zo slovníka Slovenského jazyka:
1. príslušník spoloč. skupiny ind. pôvodu žijúci miestami ešte potulným životom, novšie Róm: valaskí cigáni; pren. hovor. expr. kto niečím pripomína cigána (tmavou pleťou, prítulnosťou): čierny, opálený ako cigán
Pokiaľ sa jedná o časť "práva a povinnosti", jej názov možno vhodný nie je, avšak hodnotenie jeho pravdivosti zrejme záleží len a len na čitateľovi a jeho osobných skúsenostiach.
PS: je na autorovi, kde sa rozhodne svoje príspevky publikovať+ 13 - 1


Peter 21.08.2008, 18:35 reagovať reagovať


Odsťahuj sa do osady na východ alebo na záhorie a potom mudroj+ 6 - 2


tonyy 26.10.2008, 11:07 reagovať reagovať


Pocuj MP. Najprv si zisti co je to cigan, skus s tym zit, pustit s tym deti do skoly a potom rozpravaj ze si znechuteny!!!+ 3 - 0


Wibo 05.08.2009, 15:57 reagovať reagovať


emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup toto je čistá pravda. Toto by bolo potrebné poslať nielen do nážho parlamentu ale aj do európskeho nech vedia ze čo sa tu deje !!! emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup + 8 - 0


Matúš 24.09.2008, 13:56 reagovať reagovať


K tomuto dokumentu by som chcel pridat este jeden fenomen. Kolko bolo postavenych bytoviek pre ciganov, kolko z toho zdemolovali, kolko z nich im stat dal za "symbolicku korunu"? A teraz, spravilo sa nieco taketo pre bielych? Suhlasim s autorom, ze na slovensku je realna diskriminacia bielych. Nie som rasista, ale to co sa na Slovensku robi pre ciganov je chore. Je to ako polievat pust, nech tam das kolkokolvek vody, stale tam bude iba piesok.+ 9 - 0


Norman318 12.10.2008, 20:38 reagovať reagovať


Velmi krasny clanok skoda ze to nezaujima nikoho vo vlade+ 8 - 0


Praclovek 24.10.2008, 18:47 reagovať reagovať


úplne,ale úplne výstižné a pravdivé,autorovi patrí nobelova cena.+ 6 - 0


neznámy užívateľ 24.10.2008, 20:25 reagovať reagovať


emotikona :D emotikona :D nebojte sa casom sa karta obrati a oni zacnu doplacat na nas gadzov,ci ako nas to nazyvaju... emotikona :D + 2 - 0


romaaanek 26.10.2008, 16:18 reagovať reagovať


Nechcete niekto napisat taky clanok aj na margo tlace madarskych ucebnic?emotikona :D+ 2 - 0


Winco 30.10.2008, 22:28 reagovať reagovať


som zvedavý keď sa premnožia na toľko, že nebude mať kto platiť dane a iné odvody aby oni chudáci mali za čo žiť. Bojím sa toho, lebo moje deti sa asi toho dožijú.Som zvedavý či oni urobia to isté aj im tak ako mi , alebo ich úplne odpíšu a budeme všetci kočovať.+ 4 - 0


dodo 15.11.2008, 20:42 reagovať reagovať


emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup + 2 - 0


Ivan SNV 14.12.2008, 12:57 reagovať reagovať


Tak toto je take vystizne, az mi je z do placu + 3 - 1


KJU333 29.12.2008, 02:15 reagovať reagovať


emotikona #thumbup paci sa mi ten pravdivy a velmi vystizny clanok emotikona #thumbup + 2 - 0


Julik 29.12.2008, 09:41 reagovať reagovať


...treba ich vyviezť na ostrov, s nulovou možnosťou návratu, natiahnutý ostnatý drôt im bude pripomínať, že sa tu tí smradi majú dobre, prípadne vysťahovať na Zakarpatskú Rus a vrátiť ju Ukrajine...+ 3 - 0


zuzga 29.12.2008, 16:58 reagovať reagovať


...poznám lekárku - rómku - a je najlepšia zo všetkých pediatričiek široko-ďaleko...ALE...ona sama povedala: hlupáci naboxovaní nemajú právo nič žiadať, vzdelanie a snaha o vytváranie hodnôt pre všetkých je cesta integrácie...a len tak na okraj...ako môže voliť niekto, kto sa nevie podpísať a už vôbec nie prečítať, čo to na tých papieroch píšu?...+ 5 - 0


Bambula 20.01.2009, 22:11 reagovať reagovať


Ako tu niekto napise ze su to polopravdy bud je cigan a nexce si priznat pravdu,alebo fakt nevie aki oni su,mne to je jedno nech su hoci aj ruzovi,ale keby sa spravali ako normalny ludia tak si ich ani nevsimnem,ale nerobia ani hovno(cest vynimkam,lebo pracujuci cigan u mna nie je cigan,ale clovek ako kazdy iny),ale nie ze ked idem po ulici sa musim bat ci ma tie socky nezbiju alebo neukradnu a pritom ziju aj z mojho platu,ja v zivote nebudem mat vlastny byt,nieto ze mi ho este niekto da,a k tym podmienkam kvazi hroznym v ktorych ziju,su to ich vlastne pribytky a jedine k tym maju uctu,takze asi tak...+ 4 - 0


Michal 30.12.2008, 09:27 reagovať reagovať


by si sa cudoval ako niektory z nich ziju emotikona :-O
zvonka osarpany barak na spadnutie a z vnutra krasne zariadene najnovsia elektronika ....
vonku stoji nadherne auto s volantom vpravo a ked sa mu na ceste pokazi tak ho necha tam ved stato to na vlasne naklady odprace potom kupy druhe a zivot ide dalej tuto to narieka aky je on chudak a pobera davky pritom to chodi za hranice pracovat za lepsie prachy lebo tu ich bud nikto nechce zamestnat (ale za to si mozu samy) a pritom si to zije lepsie - na vyssej urovni ako Ty !

+ 0 - 0


ja11 16.10.2009, 15:10 reagovať reagovať


Pravda,pravda nic len pravda,co tak prispevok uverejnit v deniku PRAVDA,PRAVDA.alebo v "romsych zvestiach"+ 2 - 0


MIKE 31.12.2008, 10:00 reagovať reagovať


tak ako toto je pravda. nei ze by som mala nieco proti ciganom/romom ale je to tak a ete sa budu aj stazovat ked si podpalia a rozsekaju sekerami nove pribytky co dostali zadarmo od statu a budu kricat ze chcu zas nove.. kedy dal stat mladym ludom zadarmo nejake byvanie?? je to pravda hhhh emotikona 21+ 1 - 0


tina 14.01.2009, 14:06 reagovať reagovať


emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup ,je to cele tak. Vo vlade sa tomu zacnu venovat az vtedy,ked pocet ciganskych volicov bude ohrozovat vrchne posty.Potom by sa uz mali prebudit.+ 0 - 0


Levik 20.01.2009, 14:22 reagovať reagovať


Toto prelozit do anglictiny a poslat tam kde otom nevedeli a maju nato namietky! EU
ciganov je okolo 500 000 hlupych neinteligentnych darmozracov! Preto dostavaju vyhodi lebo su to najcennejsi VOLICI! Len skuste zalozit politicku stranu a povecte nahlas ze zvisite socialne davky a podobne veci a z 5 000 000 obyvatelov mate hned 500 000 a to uz je nejake to % na kresla este + nejaky ten dochodca ze euro bude mat mince s vacsimi pismenami a ste tam sedite a riadite !!! emotikona #suspicious + 1 - 0


trud 20.01.2009, 15:13 reagovať reagovať


...zatial z týchto "voličov" ťažia bieli politici, ale o niekoľko rokov náš parlament stmavne a bieli sa stanú otrokmi - Cigáni budú prijímať zákony...+ 0 - 0


Levik 20.01.2009, 22:04 reagovať reagovať


toho by som sa tak uplne neobaval vzhladom na percento vystudovanych "tmavsich" spoluobcanov ... a tiez pochybujem, ze vzdelany clovek by prijimal zakony, ktorymi by skodil sam sebe (vysie socialne davky, ...)+ 0 - 0


gath 17.05.2009, 19:48 reagovať reagovať


Aj keby to bola pravda stále je podla práva zodpovedný za situáciu štát ktorý sa dostatočne nevenoval menšinám a nevitvoril im vhodné podmienky pre dôstojný život.V amerike sa to dotiahlo do konca a bieli hovoria černochom ctihodnost a môj prezident. Zamislite sa nad sebou bieli + 0 - 0


robo 21.02.2009, 23:56 reagovať reagovať


nejde o to, ci "biely" oslovuje "cierneho" pan prezident, ked si to zasluzi a zvolilo si ho aj velke mnozstvo "bielych" ...
no pravdou je, ze aj v amerike maju problem s pozitivnou diskriminaciou mensiny, no tam je to o niecom inom a nie o socialnom spravani sa jedinca
tam nie je bezplatna zdravotna starostlivost (okrem zakladnej), na socialne davky mas pravo len, ked si platis socialne poistenie ("Social Security Number + Card") a podobne ... takze vycuciavanie statu v tomto zmysle nie je az tak mozne ako napr. u nas ...+ 1 - 0


gath 17.05.2009, 20:02 reagovať reagovať


konkretizuj prosim obdobie toho statu, lebo podla mna za komunizmu sa stat o nich postaral dobre, takze podla teba ktora vlada im to zobrala ? pripadne za ktorej vlady sa im to zmenilo ?+ 0 - 0


ja11 16.10.2009, 14:45 reagovať reagovať


Aha, ozval sa cigan ktory sa porovnava s cernochom...Americania SI SAMI dovliekli cernochov ukradnutych z Afriky v retaziach, tyrali ich, znasilnovali-doviezli si ich na robotu-cernosi boli na to aj stavani. Ked im takto robili zle, nech sa o nich staraju emotikona #thunder My sme sem tie zrudy nevolali, robit nevedeli, lebo nemaju na to take svaly ako cernosi, ved na cigana staci pozriet...a robia nam tu zle, zeru psov, vrazdia, znasilnuju-fuj keby ma cigan znasilnil tak sa zabijem, ale najprv by som vyvrazdila vsetky osady emotikona #sick
Asi potrebujes par realnych skusenosti s ciganmi, ak nie si jeden z nich. Za vsetko hovori ten slusny mlady Rom z Modreho z neba,uostatni cigani, zgerba-mu zavidia a sa mu vyhrazaju+ 0 - 0


Katrin 01.06.2010, 14:11 reagovať reagovať


ano lenze aj v USA je tych co su "vasa ctihodnost" "pan doktor" a pod. len mizive percento... lebo sa rozhodli nieco robit so svojimi zivotmi, nielen otrcit ruku a zobrat pripadne kradnut... ale tych cernochov v USA, co ziju v gettach, kradnu, ich zivotom je tulanie, neskoncia ani strednu skolu a ak tak so stvorkami a na VS idu vdaka basketbalovemu stipku...alebo sedia v lochu za vlamanie ci drogy... tych uz nevidis... HAWK+ 0 - 0


neznámy užívateľ 24.05.2011, 23:32 reagovať reagovať


Výstižný článok. Nie som rasista ale tento problém tu už je dlho. Tento článok by si mal prečítať niektorý s tých poslancov v Bruseli a potom sa presvedčiť na vlastné oči. Ku komu tu teda skutočne dochádza k rasizmu? bieli voči rómom alebo rómovia voči bielim?+ 1 - 0


Lionheart 30.05.2009, 10:30 reagovať reagovať


emotikona #thumbup + 0 - 0


ILoveMetaal 04.08.2009, 18:47 reagovať reagovať


Článok je síce ladený mierne rasisticky, ale, žiaľ, autor má v mnohých veciach pravdu. Škoda, že (takmer) každý len kritizuje, ale nenavrhuje žiadne konkrétne riešenie... Zišlo by sa zorganizovať celoslovenské fórum, z ktorého by vzišlo niečo rozumné, realistické - tak, aby z toho mali prospech všetky strany. Nech sa na veci politicky nepriživujú uniformovaní šašovia, paraziti a populisti.+ 0 - 0


WhitePow(d)er - vyperie dočista 28.08.2009, 09:16 reagovať reagovať


...výstižne. do detajlov...Kotleba držim ti palce...+ 1 - 0


Marko449 10.09.2009, 16:31 reagovať reagovať


autor textu evidentne zavadza a este aj to detske chovanie! nevie sa ani podpisat vlastnym menom, ze Ing, no to urcite, podla textu usudzujem ze nezamestnany vyholeny nastrocny chudacik + 2 - 0


liliana 10.09.2009, 18:00 reagovať reagovať


Škoda len, že dotyčný pán Ing.Frišnič nepozná obsah slovného spojenia "konštruktívna kritika". Svojou kritikou nám zaiste "otvoril" oči a vyriešil jeden obrovský problém - neviem, ako sa mu za to odmeníme... + 0 - 0


Ing.Miroslav Pomajdík 11.09.2009, 08:14 reagovať reagovať


emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup uuuuplna pravda prave som to poslal prezidentovi SR.+ 1 - 0


neznámy užívateľ 22.09.2009, 18:43 reagovať reagovať


jasne ze nie ste rasisti ale suhlasite, poviem vam pravdu: je to RASISTICKE A CHORE co ten clovek pise a to ma Ing. titul, hanba+ 2 - 0


Lubo 30.09.2009, 13:41 reagovať reagovať


Lubo ty si trapko , cigani taky proste su LEPSIE BY BOLO BEZ NICH to je vie kazdz KTO DOBRE POZNA TEMATYKU problemu.... JE TO TAK - FAKTY+ 0 - 0


neznámy užívateľ 16.10.2009, 00:26 reagovať reagovať


konkretizuj prosim obdobie toho statu, lebo podla mna za komunizmu sa stat o nich postaral dobre, takze podla teba ktora vlada im to zobrala ? pripadne za ktorej vlady sa im to zmenilo ?+ 0 - 0


ja11 16.10.2009, 14:44 reagovať reagovať


ja len chcem doplnit ze urcite potesi ak by sa zdvihli rodinne pridavky na 2000,-Sk do 4 deti, ale toto nie je 100% riesenie lebo cigani sa opat vynajdu a spravia 4 deti s jednym, druhym atd... viete co mam na mysli + 1 - 0


ja11 16.10.2009, 14:35 reagovať reagovať


Ja pochadzam z 8 surodencov. Cize moja mama je prizivnicka a mala tolko deti,aby dostala velke pridavky a zila si ako "prasa v zite" Nech skusi niekto vychovat 8 deti...Moji surodenci aj ja sme slusne vychovani a kazdy pracuje 2 vystudovali vysoke skoly a 1 studuje.
Nie je pravda ,ze ak by sa zvysili pridavky tak by sa rodilo viac deti,preco potom chudobni maju viac deti ako bohati????????+ 0 - 0


klamar............ 28.10.2009, 13:50 reagovať reagovať


Klamar odpoveď na tvoju poslednú otázku.....prečo asi majú chudboní viac deti....weď tam je logika predsa jasna, čo sa týka prídavok nie ..... a newiem, či ty si cigáň, alebo nie...keď takto pišeš....auto textu podľa mňa nechcel hádzať všetkých do jedného wreca... ale wäčšinu určite ano , čo je aj pravda... Skús sa pozrieť na to realisticky ...a nie diskriminačne a potom uwidiš, kto je diskriminovany+ 0 - 1


Nyka 16.11.2009, 13:25 reagovať reagovať


Fetujes 'nyka' ? chudobni , aspon ti normalne zmyslajuci , si nenarobia mrte deti koli pridavkom. Lebo sa chcu o tie deti aj normalne postarat a za pridavky to nedokazes.....+ 0 - 0


FET 16.11.2009, 22:26 reagovať reagovať


"klamar............," myslim ze autor clanku narazal tym na to ze cigani maju vela deti ale len koli tomu aby mali prispevky . o tie deti sa nestaraju !!! a to je podla mna hlavny problem. preto je pre ciganov tazka zmenit sa lebo na nich rodicia jebu a nech sa staraju same o seba. potom sa malo kt. cigan zacleni normalne do psolocnosti. cest takym kt. to dokazu a prial by som si aby to dokazal kazdy nie len cigan ale kazdy clovek. no na druhe jstrane je vela zamestanavetlov tiez rasistami alebo diskiminuju ci maju predsudky a len tak lahko cigana nezamestnaju ( ked nahodou chce robit ). zacarovany kruh .....+ 0 - 0


w/e 16.11.2009, 22:21 reagovať reagovať


emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup emotikona #thumbup + 0 - 0


taaaak 15.11.2009, 18:33 reagovať reagovať


Je to banda mam s nimi svoje skusenosti hlavne ze sa onich stara stat mi keby sme robili ca robia cigani tak si vzdy policajti najdu paky ako nas potrestat ciganom neurobia nic lebo nemsmu toto je nas system + 0 - 0


Diskriminovany bieli 20.12.2009, 18:16 reagovať reagovať


svinyký bordel je to emotikona #angry + 0 - 0


francescco 16.03.2010, 16:42 reagovať reagovať


Uvedmote si, ze vsetko je spinava politika. A sama unia nasich spoluobcanov deportovala zo svojho uzemia po ich prilive..., Nehovorím, že každy je zlosyn, ale pozrite sa ako to vypada v blizkosti osad... A reality v chatových oblastiach a lokalitach, kde ziju su nepredajne????. A ich hlasy služia pred tých hore v čase voľieb. A ak chcete niečo spraviť, netreba o tom hovoriť ale využíť demokratický postup...A k ich inteligencií, koho s nás by napadlo vyberať prídavky na deti vo viacerých krajinách únie.... + 0 - 0


H2O 17.03.2010, 00:32 reagovať reagovať


to je suprove ....sa to ale bojim dat si to na pokec do profilu ešte by ma prišli dajaky cigani zbiť+ 0 - 0


petra 05.04.2010, 18:43 reagovať reagovať


Nezoufejte, radujte se, v Čechách je to stejné, občas i horší...+ 0 - 0


KUBA:) 21.04.2010, 13:23 reagovať reagovať


úžastný článok a absolútne pravdivý
mám síce ešte len 17 ale už teraz sa bojím v akom štáte budem o pár rokov žiť+ 0 - 0


neznámy užívateľ 12.11.2010, 16:10 reagovať reagovať


pracujem s ciganmi cca 15 rokov byvam s nimi vjednom meste 40 rokov mentalitu romov poznam dobre ,autor tohoto prispevku ma na 95% pravdu
+ 0 - 0


filomen 08.12.2010, 21:47 reagovať reagovať


Som prekvapkany že sa nájde človek čo zastáva tu čiernu s.....ú rasu. Ten článok Diskriminácia bielych no cistá pravda pravduca

+ 0 - 0


Lubo 15.12.2011, 20:55 reagovať reagovať


Pridanie komentáru

*Autor:
*Správa:
*Overovací reťazec (bez prvého znaku):Captcha! Pokiaľ nie ste schopný prečítať z nejakého dôvodu text na tomto obrázku, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.
Zaslať upozornenie na nevhodný alebo závadný príspevok.
Email
(nepovinný):
*Popis problému:
*Overovací reťazec(bez prvého znaku):Captcha! Pokiaľ nie ste schopný prečítať z nejakého dôvodu text na tomto obrázku, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.